WO=MEN Dutch Gender Platform 

WO=MEN Dutch Gender Platform is hét platform dat strijdt voor wereldwijde gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, meisjes en gender non-conforme personen. We monitoren beleid, delen kennis, bundelen krachten en verbinden & mobiliseren mensen. We werken aan sociale transformatie om gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit te realiseren. Ongelijke machtsverhoudingen tussen mensen – bijvoorbeeld op basis van sekse, ras, klasse, beperking en leeftijd (intersectionaliteit) – mogen nergens leiden tot ongelijke behandeling.

We zetten specifiek in op drie thema’s:

  1. We willen duurzame sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten;
  2. We willen dat vrouwen, mannen en gender non-conforme personen gelijke invloed en aanspraak hebben op natuurlijke hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, (internationale) bedrijven en klimaatafspraken;
  3. We willen dat vrouwen, mannen en gender non-conforme personen in (post)conflictsituaties gelijkwaardig participeren in vredesprocessen en in het voorkomen van nieuwe conflicten.

terug